Dokumenty

 

 
   Informace pro veřejnost  
   
   Zprávy o činnosti školy  
   
   Školní řád  
   
   Rozpočet na rok 2018  
   
   Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019 - 2020