Naše škola se představuje

Připravujeme aktualizaci!

Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace je zařazena do sítě škol ze dne 14.3.1996, č. j. 1204/63, identifikační číslo školy (IZO) 600114228. Zřizovatelem školy je Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín. Naše škola poskytuje základní vzdělání, vyučování probíhá podle platných učebních dokumentů, schválených MŠMT ČR. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Devítka pro život".

 

Od třetího ročníku vyučujeme anglický jazyk, od 7. ročníku i německý jazyk. Žáci 1. stupně absolvují ve 2.3. ročníku výuku plavání, žáci 2. stupně se mohou od 7. ročníku zúčastnit lyžařského výcvikového kurzu, od 2. ročníku pořádáme školy v přírodě. V průběhu školního roku uskutečňujeme celoškolní a ročníkové projektové vyučování.

 

Škola je bezbariérová, má devět ročníků (18 tříd). První stupeň tvoří první až pátý ročník, druhý stupeň šestý až devátý ročník. Školní družina se nachází v dětském pavilonu Kolektivního domu Zlín. Školská rada celkem 6 členů (2 členové zastupují zřizovatele, 2 rodiče žáků a 2 pedagogický sbor). Při škole pracuje Spolek rodičů při 9. ZŠ Zlín. Rodičovskou veřejnost zastupuje v nejvyšším orgánu "Radě rodičů" zástupce každé třídy. Tento spolek významně pomáhá zkvalitnit vybavení školy. Stravování žáků probíhá ve školní jídelně Hradská 5189, 760 01 Zlín. Školní jídelna je od 1.1.2012 součástí školy, od školního roku 2015/2016 se účastníme projektu Zdravá školní jídelna.

 

Škola je zapojena do projektů Evropské unie Ovoce a zelenina do škol a Školní mléko. Ve školním roce 2018/2019 jsme pokračovali v realizaci EU projektu Šablony pro 9. ZŠ Zlín. Cílem bylo zlepšení kvality vzdělávání a zlepšení výsledků žáků v klíčových kompetencích. Ve spolupráci se zřizovatelem školy plánujeme v rámci projektů EU rekonstrukci cvičné kuchyně. Je naplánována také generální oprava toalet školy a školní jídelny Hradská. V roce 2018 bylo dokončeno vybavení všech učeben školy moderní projekční technikou.

 

Zájmové kroužky ve školním roce 2018/2019

Kroužek Aj, Keramika, Keramika pro nejmenší, Florbalový kroužek, Taneční kroužek, Hrátky s flétnou, Tvořivé ruce, Šikula, Hrátky s Hankou, Klub zábavné logiky a deskových her
 

Škola spolupracuje s organizacemi, zaměřenými na volnočasové aktivity dětí, v průběhu školního roku se žáky navštěvujeme různé kulturní akce např. v Městském divadle, Kongresovém centru, Malé scéně. Spolupracujeme také s Muzeem JV Moravy a Krajskou knihovnou Františka Bartoše.